Vítejte na e-shopu ceskedrahokamy.cz

0

Žádné produkty

Doručení Doručení zdarma!
DPH Cena na vyžádání
Celkem Cena na vyžádání
Do košíku K pokladně

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Počet
Celkem

0 ks zboží. 1 produkt v košíku.

Celkem za produkty:
Celkem za doručení:  Doručení zdarma!
DPH Cena na vyžádání
Celkem
Pokračovat v nákupu Objednat

PROVOZNÍ ŘÁD

I. Přijetí objednávky

Po provedení objednávky Vám bude obratem odeslán email, potvrzující přijetí objednávky. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti kontaktujte nás co nejdříve podpora@ceskedrahokamy.cz. V co nejkratším termínu budete kontaktováni buď telefonicky nebo emailem o způsobu a termínu dodání objednaného zboží. Zákazník může rovněž stav objednávky sledovat v účtě zákazníka v Historii objednávek.


II. Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník může do 1 týdne od přijetí objednávky zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována, a to i bez udání důvodu. Zrušení se provádí zasláním emailu na naše zákaznické oddělení. Zde lze zrušit buď některou z položek objednávky nebo objednávku celou.

V případě, že platba za zboží již byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka, odkud zálohová platba přišla.

Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha s odečtením bankovního poplatku, které byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy.


III. Zrušení objednávky ze strany provozovatele e-shopu www.ceskedrahokamy.cz

 

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit od smlouvy v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
  • zboží je dlouhodobě nedostupné,
  • cena zboží se změnila o více než 10% nahoru, nebo byla chybně stanovena.

V případě, že tato situace nastane, budete informováni emailem nebo telefonicky.


IV. Ceny zboží

Ceny zboží jsou aktualizovány průběžně a lze je ověřit u jednotlivých produktů. Ceny za dopravu či ceny za dobírku jsou uvedeny v sekci Doprava a platby.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.


V. Dopravy a platby

Veškeré podrobnosti naleznete v sekci doprava a platby.


VI. Odpovědnost za vady, reklamace

Práva a povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady zboží upravuje reklamační řád.


Záruka zboží

Záruční doba je standardně 24 měsíců pokud není uvedeno jinak. Plyne ode dne prodeje, který je uveden na daňovém dokladu dodaném společně se zbožím.  

Důležité: daňový doklad pečlivě uschovejte. Bez předání tohoto dokladu nebude záruka uznána.


VII. Informace pro spotřebitele

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Úprava § 52 a následující občanského zákoníku ohledně zvláštních podmínek při uzavírání smluv na dálku, se vztahuje pouze na případy, kdy zboží nakupuje spotřebitel. Práva spotřebitelů, které jim přiznává občanský zákoník v § 53 a násl. nenáleží osobám, které při uzavírání smluv kupních, smluv o dílo, případně jiných smluv, jednají v rámci své podnikatelské činnosti. Ustanovení tohoto provozního řádu pro provoz našeho internetového obchodu nelze vykládat tak, že práva, jež ze zákona náleží spotřebitelům, poskytujeme i těm, kteří jednají v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Toto právo nelze zaměňovat s právem vyplývajícím z odpovědnosti za vady. Lhůta 14 ti dnů je určena pro zrušení smlouvy a vrácení zboží, které je bez vad. Pokud spotřebitel obdrží vadné zboží, musí ho reklamovat a domáhat se svých práv plynoucích z odpovědnosti za vady. Reklamační řízení je upraveno v reklamačním řádu.

V případě využití práva na odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny si vrátit vše, co podle ní dostaly. Spotřebitel je povinen vrátit dodané zboží kompletní, tak jak mu bylo dodáno. Prodávající je povinen vrátit zaplacenou kupní cenu. V případě, že zboží bude poškozeno či opotřebeno, čímž bude snížena jeho hodnota, může se prodávající domáhat po spotřebiteli uhrazení rozdílu mezi hodnotou dodaného zboží a hodnotou zboží vráceného po odstoupení od smlouvy.

V případě, že se spotřebitel rozhodne využít svého práva od smlouvy odstoupit musí odstoupení oznámit ve shora uvedené lhůtě 14 dnů. Pro snadnější vyřízení doporučujeme kontaktovat obchodní oddělení buď telefonicky ….nebo e-mailem na adrese podpora@ceskedrahokamy.cz.  
Zboží musí být vráceno na adresu provozovny provozovatele uvedenou v kontaktech.

Vyjádření prodejce, zda s odstoupením od smlouvy souhlasí bude  spotřebiteli oznámeno do 30 dnů od doručení oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. V případě souhlasného stanoviska bude spotřebiteli v této lhůtě rovněž vrácena kupní cena a bude vystaven a spotřebiteli zaslán dobropis na zboží s žádostí o podpis dobropisu a jeho zaslání zpět na adresu prodejce.

<- Zpět na obchodní podmínky


Čekejte prosím...